Telefon
WhatsApp
İŞGALİNİN 72. YILINDA DOĞU TÜRKİSTAN’IN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

Doğu Türkistan toprakları bugün işgal altında olsa da tarihi süreç içerisinde önceleri Hunların, Göktürklerin, Uygurların hakimiyetinde, sonra Karahanlıların, Karahıtayların, Moğolların ve Çağatay Hanlığının içinde yer almıştır.

Çin kaynaklarında Uygurların Asya Hunlarından indikleri bildirilir[1]. Tarihçilerin tezlerine göre Asya Hunlarının, Göktürklerin ve Uygurların anayurdu Selenge-Orhun kıyıları ile Altay-Tanrı Dağları çevresidir[2]. Bu demektir ki bugünkü Doğu Türkistan Türklerin en eski anayurdudur.

Türkleri savaşarak dize getiremeyeceklerini anlayan Çinliler tarih boyunca siyasi politikalarla, entrika ve hilelerle Türkleri yenmeye çalışmışlardır. Bu siyasetin ilkeleri başlıca şunlardır: Türklerin akıllarını çelecek kadın, mal ve yiyecekler esirgenmeden verilecek. Sonra onlar Çin’in yemeklerine alıştırılarak ağızlarının tadı bozulacak. Genç Çinli kızların eşliğindeki müziklerle kulak zevkleri ve diğer gelenekleri tahrip edilecek. Sosyal yapıyı çökertmek için başta Türk beylerine Çinli köleler verilip, Çin’de yerleşme olanağı sağlanacak. Çeşitli nedenlerle Türk yurdundan kaçanlara kucak açılıp, bunlar armağanlara boğulacak[3].

Çinliler bu siyaseti daha sonra Göktürklere, Uygurlara da uygulayacaklardır. Ayrıca Türk boyları arasında kimi toplulukları destekleyerek Türkleri birbirine düşürmek de Çin siyasetinin bir parçasıdır.

Çeşitli etkenlerle yıkılan Büyük Hun Devleti’nin 5. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlıklarını sürdürdüklerini biliyoruz. Elbette ki Hunlar birdenbire tarih sahnesinden silinmediler. Göktürkler ve sonrasında Uygur Türkleri Hunların bakiyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Ahmet Bican Ercilasun’a göre 8. yüzyılda Göktürkler Orhun ırmağı boylarında otururken, Uygurlar da Selenge boylarında yaşıyorlardı. Kuruluşundan yedi yıl sonra Göktürk Devleti bütün Orta Asya’yı kaplayacak kadar güçlü duruma gelmiştir. I. Göktürk Devleti daha başlangıçta Tufan bölgesini kendine bağlamıştı. 582’de kurulan Batı Göktürk Devleti’nin kağanı Tardu Kağan kızını Turfan bölgesinin yerel bir yöneticisi ile evlendirdi. 639 yılında Çin egemenliğine girinceye kadar bölge Türklerin elindeydi.

630 yılında Doğu Göktürk Kağanlığı Çin’in egemenliğine girmiştir. Bu devirde günümüz Doğu Türkistan sınırları içerisindeki Turfan taht mücadelesi yapan Batı Göktürk beylerinin sığınma yeri olmuştur. 751 yılında Talas Savaşı’nın ardından Çinliler Doğu Türkistan’dan uzaklaştırılacak, 745 yılında kurulan Büyük Uygur Kağanlığı Turfan’ı da egemenliği altına alacaktı[4].

Ayrıca belirtmek gerekir ki günümüz Doğu Türkistan toprakları içerisindeki İpek Yolu’na o çağlarda Göktürkler de büyük önem vermiş, ele geçirmeye çalışmışlardır.

Yine Hunlar gibi Çinlilerin hilelerine kanmaları, öz yurtları Ötüken’den ayrılmaları, Çinliler gibi yaşamaya başlamaları ve Türklerin kendi içinde birbirine düşmeleri Göktürklerin yıkılmalarına yol açtı.

Göktürk Devleti’nin yıkılmasıyla iyice güçlenen Uygurlar Dokuz Oğuz boyunu da kendilerine katarak On Uygur adını almışlar ve 745 yılında Ötüken’de devlet kurmuşlardır. Uygur kağanı Moyen Çor çağında Orhun-Ötüken bölgesinde yaşayan konar göçer Türkler denetim altına alındı. 751 Talas Savaşı’nda Çin ordusunun bozguna uğramasıyla Tarım Havzası yani bugünkü Doğu Türkistan toprakları tamamen boşaltılmış, bu durum Uygur Türklerinin bölgeye yeniden yayılmasına ortam hazırlamıştı.

Doğu Türkistan tarihinde 1678-1755 arası döneme Hocalar Devri denir. Kargaşalarla geçen bu devrin sonuna doğru Kalmuk istilası olur. Bütün bu karışıklıklar Çinlilerin işine gelir ve 1759’da Kaşgar ve civarını işgal ederler. Yakub Han 1868’de Turfan’ı ele geçirmeyi başarır. Osmanlı Devleti’nden bir elçi aracılığıyla yardım istenir. Osmanlı Devleti yardım gönderir, bu yardımın sonucu olarak hutbe Sultan Abdulaziz adına okutulmaya başlanır. Yakub Han’ın ölümünden sonra yine çekişmeler yaşanır ve Çinliler 1877’de bütün Doğu Türkistan’ı işgal ederler. 1882’de Doğu Türkistan’ın adını Xin-Jiang (yeni ele geçirilmiş toprak) olarak değiştirirler.

Çin’in Doğu Türkistan’a yerleşmesinden sonra baskı ve yıldırmalar başladı. 1932’de bir ayaklanma başlatılır ve 12 Kasım 1933’te Kaşgar’da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan edilir. Ancak 1937’de Sovyetler Birliği bu cumhuriyete son verir. Yine 12 Kasım 1944’te Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulur. Ancak bu devlet de Sovyetler Birliği’nin baskısıyla Xin-Jiang eyalet hükümeti ile birleştirilir.  

Bugün Çin Doğu Türkistan’ı adeta üstü açık cezaevi haline getirmiştir. Toplama kamplarında 3 milyona yakın Türk olduğu söylenmektedir. Türk ailelerinin evlerine Çinliler yerleştirilmekte, Türk kızları istekleri dışında Çin’de çalıştırılmakta, Çinlilerle evlendirilmektedir. Türk çocukları kaçırılıp organ mafyalarınca öldürülmektedir. Kısacası Doğu Türkistan’da her türlü hak ve hukuk ayaklar altına alınmaktadır.

Doğu Türkistan 1949 yılında tamamen Çinliler tarafından işgal edilmiştir ve 72 yıldır fiili işgal ve sistematik asimilasyon politikasıyla karşı karşıyadır. Kardeşlerimiz bu işgal ve asimilasyonlara karşı Türk hükümetinden destek beklemektedirler.

TÜRKLÜK BİLİMCİ (TÜRKOLOG)

DİLEK YILMAZ ÇAM

 


 

 

 

 

 

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler

Kahraman Maraş/Dulkadiroğlu
Ocak Eczanesi
0 344 231 68 00
Dulkadiroğlu İlkokulu Arkası Aslanbey Asm Karşısı Bim Üstü Perifer Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Dulkadiroğlu
Üzüm Eczanesi
0 344 223 92 23
Yeni Hükümet Cad. 10. Sk. No: 3/C , Hayat Hast. Karşısı Çarşı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Onikişubat
Aysun Eczanesi
0 344 215 40 15
Necip Fazıl Mah. 50043. Sk. Tekzen Aşağısı Opet Karşısı Akbank Arkası Kadın Doğum Onikişubat/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Onikişubat
Okan Eczanesi
0 344 234 16 86
Haydar Bey Mah. Tekerek Yolu Boğaziçi Yol Ayrımı Taç Sit. Altı Tıp Fakültesi Onikişubat/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Onikişubat
Ortasekı Eczanesi
0 344 223 68 52
Akçakoyunlu Mah. Cumhuriyet Lisesi Civarı Ortaseki Asm Karşısı Devlet Hastanesi Onikişubat/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Onikişubat
Şahbaz Eczanesi
0 344 225 42 42
Hayrullah Mah.Megapark Hastanesi Civarı Dumlupınar(Mado) Asm Çaprazı No:99 Megapark Vatan Onikişubat/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Afşin
Atlas Eczanesi
0 344 511 72 30
Afsınbey Mahallesı Melıksah Sokak No:5 Afsın/K.Maras Afşin/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Andırın
Gökşen Eczanesi
0 344 561 32 74
Yeni Mah. Hükümet Cad. 61/A Andırın/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Çağlayancerit
Deva Eczanesi
0 344 351 22 04
Istıklal Mah. Cumhurıyet Cad.No:54/A Çağlayancerit/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Ekinözü
Ekınözü Eczanesi
0 344 481 23 90
Içmeler Mah. Ibnı Sına Mah. No:25/A Ekinözü/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Elbistan
Merkez Eczanesi
0 344 413 10 52
Güneslı Mah.K.Maras Cad.No:38 Elbistan/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Elbistan
Yasin Eczanesi
0 344 415 28 28
Kızılcaoba Mah. Kışla Cad. 25/C Elbistan/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Göksun
Sultan Eczanesi
0 344 714 37 89
Cumhurıyet Mah.Istıklal Cad. Bıla No Göksun/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Narlı
Saglık Eczanesi
0 344 331 20 98
Narlı Cumhuriyet Mah.Atatürk Cumhuriyet Bul.No:15/A Narlı/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Nurhak
Nurhak Canlar Eczanesi
0 344 471 30 00
Hüyük Mah. Yaşar Kemal Cad. No:3/B Nurhak/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Pazarcık
Hayat Eczanesi
0 344 311 28 00
Cengız Topel Mah. Atatürk Caddesı No:176 Pazarcık/Kahramanmaraş


Kahraman Maraş/Türkoğlu
Asude Eczanesi
0 542 618 24 00
Gaziosmanpaşa Mah.1002 Sok. No:3/B Türkoğlu Türkoğlu/Kahramanmaraş


Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği